čtvrtek, 23 květen 2019 11:58

KROUŽKY pro děti 

Každý den od 15:30  probíhají u Delfínků kroužky.

Přihlásit se mohou všechny děti, i ty, které do Delfínka nechodí.

Cena, den v týdnu a nabídka kroužků bude postupně upřesněna na začátku školního roku. Kapacita je omezena.

Nabízíme :

MONTESSORI KLUBÍK ( pro maminky s dětmi  od 2 do 5 let )

Se zkušenou a laskavou paní lektorkou - průvodkyní  budou mít děti možnost účastnit se společně s dospělým aktivit inspirovaných pedagogikou M.Montessori. Cílem našich aktivit v klubíku je uspokojit potřebu dítěte "pracovat".  Naučíme se s dětmi vytvořit vzájemnou a respektující toleranci. Jednotlivé činnosti umožní dítěti získávat více samostatnosti, nezávislosti, zdravého sebevědomí a důvěry. Společně budeme rozvíjet matematické, jazykové a grafomotorické schopnosti dětí v jejich daném senzitivním období. Maminky se naučí, jak správně komunkovat s dětmi k ukotvení jejich osobnosti. Při práci budou děti používat montessori pomůcky, které budou uzpůsobeny tak, aby podněcovaly aktivitu a samostatnost dětí ve všech oblastech.

Lektorka : Kateřina ( diplomovaná lektorka montessori pedagogiky )

Datum : každou středu od 16.10. 2019 do 29.1.2020 ( 14 klubíků ) 18. + 25.12. se klubík nekoná

Čas : 15:30 - 16:30 

Cena : 14 klubíků  :  1680.- ( 120.-Kč za klubík ).  V případě účasti pouze na jednotlivých  lekcích : 200.- Kč za lekci-klubík.

 

angličtina pro děti s rodilým mluvčím - připravujeme

1.skupina : mladší děti ( 3-4 roky )

2.skupina : starší děti ( 5-6 let )

Datum :

Čas :

Cena za pololetí :

 

šikovné ručičky - výtvarka

Děti se budou seznamovat s novými výtvarnými technikami, budeme tvořit výrobky z papíru, přírodních, textilních i jiných materiálů. Ve skupince bude max.8 -10 dětí.

1.skupina : mladší děti ( 3-4 roky )

2.skupina : starší děti ( 5-6 let )

Cena za pololetí ( vč.materiálu ) :

Datum :

Čas : 

ŠKOLÁČEK

Příprava dětí na zápis, pro plynulý přechod do ZŠ. Využití pomůcek, metod a forem práce  z IQ školky.

Zábavnou a hravou formou si budou děti procvičovat jemnou motoriku, logické myšlení, paměť, matematické a předčtenářské dovednosti, prostorovou a plošnou orientaci, rozvíjet slovní zásobu, soustředěnost, učit se vzájemně si pomáhat a podporovat. Pomáhat jim bude sloník Toník, který se bude s dětmi těšit do školy...

Kroužek je určen pouze pro předškoláky, kteří se chystají k zápisu. 

Maximálně 10 - 15 dětí ve skupině.

Lektorka : Eva Pavlicová

Datum : leden 2020

Čas : 

Cena za 1 lekci : 90 .- Kč

Cena za pololetí : 

pohádková jóga 

Datum :

Čas :

Cena za pololetí:

 

 

figurkohraní - připravujeme na II.pololetí