Školné

Dětská skupina DELFÍNEK je nestátní zařízení bez dotace pro děti od 2 let ( po dohodě i mladší ).

Provozovatel - IQ školka Delfínek, z.s. má oprávnění vydávat rodičům na konci kalendářního roku Potvrzení pro FÚ o výši vynaložených prostředků na pobyt dítěte v dětské skupině ( školné ). Na základě tohoto potvrzení je rodiči umožněno uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v dětské skupině až do výše 13 350.- Kč za rok, tzn. 1 335.- Kč za měsíc ( v ceníku uvedeno jako "sleva" ).

Stravné : dopolední svačina + oběd + celodenní pitný režim : 80.-Kč/den  ( odpolední svačina zdarma )

Při všech typech docházky nabízíme dětem pestrý, variabilní program a činnosti +  možnost využít měsíční slevu : 1350 Kč.

Pondělí      -      angličtina s Johnnym pro nejmenší, výtvarné činnosti + aktivity se sloníkem Toníkem

Úterý          -      angličtina s Johnnym pro nejmenší, zpívánky + aktivity se sloníkem Toníkem

Středa        -      dopolední výlety + sloník Toník

Čtvrtek       -      poznáváme svět se sloníkem Toníkem

Pátek          -      poznáváme svět se sloníkem Toníkem

Vyberte si typ docházky :

1) NEPRAVIDELNÁ docházka ( tzv. HODINOVÁ )

Rodiče mohou svým dětem z nabídky vybrat dny, které jim budou vyhovovat. Hradí se pouze hodiny strávené ve školce  ( min.3 hodiny  dopoledne v čase 8:00 - 13:00 ). Pobyt dětí je vždy spojený s denními aktivitami a každodenním programem.

Ceník :

0 - 20 h      :      110 Kč/h

21 - 45 h    :      100 Kč/h

46 - 60 h    :      90 Kč/h

61 - 90 h    :      80 Kč/h

+ 90 h         :     70 Kč/h

 

2) KOMBINOVANÁ docházka

Dítě může některé dny v týdnu navštěvovat DELFÍNIKA a ostatní dny státní  školku nebo jiné zařízení. 

3) PRAVIDELNÁ docházka

Děti mohou docházet do Delfínka pravidelně 2-5 dnů v týdnu, dle vlastního výběru. Dny absence se mohou nahrazovat. Dopolední docházka se hradí paušálně, odpolední docházka se počítá podle hodin skutečně strávených v zařízení. Výběr dnů  pobytu ve školce je variabilní,  dny mohou se nahrazovat. 

CENÍK  :  ( PRAVIDELNÁ a KOMBINOVANÁ docházka )

Docházka 5 dní v týdnu  ( dopolední blok do 13:00 hodin ) :

Dopol.blok : cca 60 Kč/ h  = 360 Kč / den = 7 200 Kč / měsíc ( 20-21 dní )
Při slevě     : cca 49 Kč/ h = 293 Kč / den = 5 865 Kč / měsíc  ( 20-21 dní )
Odpol.blok : cca 60 Kč ( 49 Kč ) za 1 h přítomnosti dítěte ve školce

Docházka 4 dny v týdnu ( dopolední blok = do 13:00 hodin ) :

Dopol.blok : cca 70 Kč/ h = 420 Kč / den = 6700 Kč/ měsíc ( 16 dní )
Při slevě     : cca 56 Kč / h = 335 Kč / den =  5365 Kč/ měsíc ( 16 dní )
Odpol.blok : cca 70 Kč ( 56 Kč) za 1 h přítomnosti dítěte ve školce

Docházka 3 dny v týdnu ( dopolední blok = do 13:00 hodin ) :

Dopol.blok : cca 85 Kč / h = 510 Kč / den = 6120 Kč / měsíc ( 12 dní )
Při slevě     : cca 67 Kč / h  = 399 Kč / den = 4785 Kč / měsíc ( 12 dní )
Odpol.blok : cca 85 Kč ( 67 Kč ) za 1 h přítomnosti dítěte ve školce

Docházka 2 dny v týdnu ( dopolední blok = do 13:00 hodin ) :

Dopol.blok : cca 95 Kč / h = 570 Kč / den = 4560 Kč / měsíc ( 8 dní )
Při slevě     : cca 67 Kč / h  = 403 Kč / den = 3225 Kč / měsíc  ( 8 dní )
Odpol.blok : cca 95 Kč ( 67 Kč) za 1 h přítomnosti dítěte ve školce

Při vzdělávání dětí používáme pomůcky, pracovní listy i edukativní a paměťové hry z IQ školky – www.IQskolka.cz