Školné

Dětská skupina DELFÍNEK je nestátní zařízení bez dotace pro děti od 2 let ( po dohodě i mladší ).

Provozovatel - IQ školka Delfínek, z.s. má oprávnění vydávat rodičům na konci kalendářního roku Potvrzení pro FÚ o výši vynaložených prostředků na pobyt dítěte v dětské skupině ( školné ). Na základě tohoto potvrzení je rodiči umožněno uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v dětské skupině až do výše 14 600.- Kč za rok 2020, tzn. 1 460.- Kč za měsíc ( v ceníku uvedeno jako "sleva" ).

Stravné : dopolední svačina + oběd + celodenní pitný režim : 80.-Kč/den  ( odpolední svačina zdarma )

Při všech typech docházky nabízíme dětem pestrý, variabilní program a činnosti +  možnost využít měsíční slevu : 1460 Kč.

Vyberte si typ docházky :

1) NEPRAVIDELNÁ docházka ( tzv. HODINOVÁ )

Děti mohou školku navštěvovat nepravidelně ( např. 1x za týden nebo max.4x do měsíce ). Hradí se každá započatá hodina přítomnosti dítěte ve školce  ( min. 4 hodiny  dopoledne v čase 8:00 - 13:00 ). Pobyt dětí je  spojený s denními aktivitami a každodenním programem.

Ceník :  110 Kč/h

 

2) PRAVIDELNÁ docházka

Děti mohou docházet do Delfínka pravidelně 2-5 dnů v týdnu, dle vlastního výběru. Dny absence se mohou nahrazovat. Dopolední docházka se hradí paušálně, odpolední docházka se počítá podle hodin skutečně strávených v zařízení. Výběr dnů  pobytu ve školce je variabilní,  dny mohou se nahrazovat. 

CENÍK  :  

Docházka 5 dní v týdnu  ( dopolední blok do 13:00 hodin ) :

Dopol.blok : 7 200 Kč / měsíc ( 20-21 dní ) = cca 60 Kč/h
Při slevě     : 5 740 Kč / měsíc  ( 20-21 dní ) = cca 48 Kč/h
Odpol.blok : 60 Kč za 1 h přítomnosti dítěte ve školce

Docházka 4 dny v týdnu ( dopolední blok = do 13:00 hodin ) :

Dopol.blok : 6700 Kč/ měsíc ( 16 dní ) = cca 70 Kč/h
Při slevě     : 5240 Kč/ měsíc ( 16 dní ) = cca 55 Kč/h
Odpol.blok : 70 Kč za 1 h přítomnosti dítěte ve školce

Docházka 3 dny v týdnu ( dopolední blok = do 13:00 hodin ) :

Dopol.blok : 6120 Kč / měsíc ( 12 dní ) = cca 85 Kč/h
Při slevě     : 4660 Kč / měsíc ( 12 dní ) = cca 65 Kč/h
Odpol.blok : 85 Kč za 1 h přítomnosti dítěte ve školce

Docházka 2 dny v týdnu ( dopolední blok = do 13:00 hodin ) :

Dopol.blok : 4560 Kč / měsíc ( 8 dní ) = cca 95 Kč/h
Při slevě     : 3100 Kč / měsíc  ( 8 dní ) = cca 65 Kč/h
Odpol.blok : 95 Kč za 1 h přítomnosti dítěte ve školce

Při vzdělávání dětí používáme pomůcky, pracovní listy i edukativní a paměťové hry z IQ školky – www.IQskolka.cz