Školné

Dětská skupina DELFÍNEK je nestátní zařízení bez dotace pro děti od 2 let ( po dohodě i mladší ).

Provozovatel - IQ školka Delfínek, z.s. má oprávnění vydávat rodičům na konci kalendářního roku Potvrzení pro FÚ o výši vynaložených prostředků na pobyt dítěte v dětské skupině ( školné ). Na základě tohoto potvrzení je rodiči umožněno uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v dětské skupině až do výše 15 200.- Kč za rok 2021, tzn. 1 520.- Kč za měsíc ( v ceníku uvedeno jako "sleva" ).

Stravné : dopolední svačina + oběd + celodenní pitný režim : 85.-Kč/den  ( odpolední svačina zdarma )

Při všech typech docházky nabízíme dětem pestrý, variabilní program a činnosti +  možnost využít měsíční slevu : 1520 Kč.

Vyberte si typ docházky :

1) MINIMÁLNÍ docházka 

Děti mohou školku navštěvovat i v minimálním počtu 4 dny za měsíc. Při takto minimální docházce není možné ze strany rodičů očekávat, že si dítě zvykne na odloučení. Doporučujeme proto docházku  minimálně 2 dny v týdnu. Pobyt dětí je  spojený s denními aktivitami a každodenním programem.

Ceník :

Docházka 1 den v týdnu = 4 dny za měsíc : 

dopolední blok do 13:00 :  3360.-/měsíc

Po slevě : 1840.-/měsíc

 

2) PRAVIDELNÁ docházka

Děti mohou docházet do Delfínka  1-2-3-4-5 dnů v týdnu, dle vlastního výběru. Dny absence se mohou nahrazovat. Dopolední docházka se hradí paušálně, odpolední docházka se počítá podle hodin skutečně strávených v zařízení. Výběr dnů  pobytu ve školce je variabilní -  podle aktuální potřeby rodičů,  dny mohou se nahrazovat. 

CENÍK 2021 :  

Docházka 5 dní v týdnu  ( dopolední blok do 13:00 hodin ) :

Dopol.blok : 7 200 Kč / měsíc ( 20 dní ) 
Po slevě     : 5 680 Kč / měsíc  ( 20 dní ) 
Odpol.blok : 50 Kč za 1 h přítomnosti dítěte ve školce

Docházka 4 dny v týdnu ( dopolední blok = do 13:00 hodin ) :

Dopol.blok : 6700 Kč/ měsíc ( 16 dní ) 
Po slevě     : 5180 Kč/ měsíc ( 16 dní ) 
Odpol.blok : 70 Kč za 1 h přítomnosti dítěte ve školce

Docházka 3 dny v týdnu ( dopolední blok = do 13:00 hodin ) :

Dopol.blok : 6120 Kč / měsíc ( 12 dní ) 
Po slevě     : 4600 Kč / měsíc ( 12 dní )
Odpol.blok : 85 Kč za 1 h přítomnosti dítěte ve školce

Docházka 2 dny v týdnu ( dopolední blok = do 13:00 hodin ) :

Dopol.blok : 5040 Kč / měsíc ( 8 dní ) 
Po slevě     : 3520 Kč / měsíc  ( 8 dní ) 
Odpol.blok : 100 Kč za 1 h přítomnosti dítěte ve školce

Při vzdělávání dětí používáme pomůcky, pracovní listy i edukativní a paměťové hry z IQ školky – www.IQskolka.cz