úterý, 21 květen 2019 12:58

DEN U DELFÍNKŮ

Dětská skupina DELFÍNEK je otevřena pro všechny děti od 2-5 let. Po dohodě mohou být přijaty i děti mladší.

Nové prostory splňují přísné hygienické normy a bezpečnostní opatření vztahující se k péči o děti předškolního věku.

Preferujeme menší kolektiv dětí ( max. 12-15 ) s individuálním přístupem, bez zbytečného hluku a stresu .

Co dělají DELFÍNCI celý den ?

{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_TSL3cQDv8E]}

7:30 – 8:30 h. příchod do školky, spontánní hry dle vlastního výběru
8:30 – 9:00 h. ranní kroužek, cvičeníčko pro zdravíčko
9:00 – 9:30 h. dopolední svačina
9:30 – 10:30 h. didakticky zacílená činnost zaměřená na rozvoj vědomostí, dovednostía návyků ( kreslíme, zpíváme, tancujeme, učíme se, rozvíjíme kamarádské vztahy a slovní zásobu, paměť, sluchovou percepci, jemnou motoriku a další dovednosti, které jsou důležité pro harmonický rozvoj dětské osobnosti )
10:30 – 12:00 h. pobyt venku  na zahradě, vycházka. Ven chodíme s dětmi každý den - pokud neprší.
12:00 – 12:30 h. oběd
12:30 – 13:00 h. příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě domů
13:00 – 14:30 h. poslech pohádky a relaxační hudby, odpočinek / spánek, klidové činnosti s dětmi, které mají menší potřebu spánku
14:30 – 15:00 h. odpolední svačina
15:00 – 16:00 h. spontánní hry dle vlastního výběru v herně nebo venku na zahradě, odchod dětí domů
16:00 – 17:00 h. kroužky dle rozpisu