čtvrtek, 23 květen 2019 13:52
čtvrtek, 23 květen 2019 13:46

 

Školné + STRAVNÉ

Dětská skupina DELFÍNEK je zařízení péče o děti od 2 - 6 let.

Provozovatel - IQ školka Delfínek, z.s. - má oprávnění vydávat rodičům na konci kalendářního roku potvrzení pro FÚ o výši vynaložených prostředků za pobyt dítěte v dětské skupině ( školné ). Na základě tohoto potvrzení je rodiči umožněno uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v dětské skupině až do výše  17 300.- Kč za rok 2023, tzn. cca 1 730.- Kč za měsíc . Toto platí i pro děti "STARŠí".

Podmínkou přijetí je volná kapacita, povinné očkování a zapojení rodiče na trhu práce.

Stravné :

dopolední svačina + oběd + celodenní pitný režim : 85.-Kč/den  

odpolední svačina vč.ovoce/zeleniny + pitný režim : 10.-Kč/den 

 

Školné od 1.9.2023 :  

MLADŠÍ děti  ( děti, které dosáhnou věku 3 let v aktuálním školním roce, tzn. 1.9. - 31.8. ) :

4700.- Kč / měsíc  ( 7:30 - 16:30 ).

Výše školného se vztahuje na celý aktuální školní rok, tzn.do 31.8.2024 vč.

 

Školné od 1.9.2023 : 

STARŠÍ děti  ( děti, které k 31.8.aktuálního školního roku již dosáhly věku 3 a více let ) :

Děti mohou docházet do Delfínka  2-3-4-5 dní v týdnu, dle vlastního výběru a volné kapacity. Dopolední docházka se hradí paušálně, odpolední docházka se počítá individuálně podle počtu hodin přítomnosti dítěte v dětské skupině.

Docházka 5 dní v týdnu  ( dopolední blok do 13:00 hodin ) :

Dopolední blok : 7 200 Kč / měsíc ( 20 dní ) 
Odpolední blok : 60 Kč za 1 h přítomnosti dítěte v dětské skupině. Děti, které navštěvují Delfínka druhým nebo třetím rokem, mají odpolední blok ZDARMA.

============================================================

Docházka 4 dny v týdnu ( dopolední blok = do 13:00 hodin ) :

Dopolední blok : 6700 Kč/ měsíc ( 16 dní ) 
Odpolední blok : 70 Kč za 1 h přítomnosti dítěte ve školce. Děti, které navštěvují Delfínka druhým nebo třetím rokem, mají odpolední blok ZDARMA.

============================================================

Docházka 3 dny v týdnu ( dopolední blok = do 13:00 hodin ) :

Dopolední blok : 6120 Kč / měsíc ( 12 dní ) 
Odpolední blok : 85 Kč za 1 h přítomnosti dítěte ve školce. Děti, které navštěvují Delfínka druhým nebo třetím rokem, mají odpolední blok ZDARMA.

=============================================================

Docházka 2 dny v týdnu ( dopolední blok = do 13:00 hodin ) :

Dopolední blok : 5040 Kč / měsíc ( 8 dní ) 
Odpolední blok : 100 Kč za 1 h přítomnosti dítěte ve školce. Děti, které navštěvují Delfínka druhým nebo třetím rokem, mají odpolední blok ZDARMA.

============================================================

Při vzdělávání dětí používáme pomůcky, pracovní listy i edukativní a paměťové hry z IQ školky.

úterý, 21 květen 2019 12:58

DEN U DELFÍNKŮ

Dětská skupina DELFÍNEK je otevřena pro všechny děti od 2-5 let. Po dohodě mohou být přijaty i děti mladší.

Nové prostory splňují přísné hygienické normy a bezpečnostní opatření vztahující se k péči o děti předškolního věku.

Preferujeme menší kolektiv dětí ( max. 12-15 ) s individuálním přístupem, bez zbytečného hluku a stresu .

IQ program u Delfínků

Každé dítě se rodí s určitým potenciálem a je jen na nás, jak jej podpoříme a dáme možnost smysluplně rozvíjet jeho osobnost. Víte, že nejvíce neuronů a synapsí se rozvíjí ve věku 3-7 let ?

Této problematice jsem se věnovala několik let, spolupracovala s dětskou mensou, založila a provozovala IQ školku, vytvořila program pro nadané děti, ale nejen pro ně. Hravou formou vedeme děti od útlého věku k rozvíjení …

Číst dále
Strana 2 z 2